Daar is nie skilpaaie in België nie

Chrisjan Williams


Chrisjan Williams se groot droom om Wildbewaarder te word, het ‘n anderse draai geneem.  Net soos sy geliefde skilpaaie, het ook hy uit sy dop gekruip, danksy mense wat sy potensiaal raakgesien het en die opleiding wat hy by die Graham en Rhona Beck Skills Centre kon voltooi.chrisjan


Chrisjan het in die Ashton omgewing groot geword en op vroeë ouderdom het sy gesin na die Goudmyn omgewing, buite Robertson getrek.  Daarvandaan, het hy sy skoolloopbaan voltooi aan Langeberg Sekondêr in Robertson.  Alhoewel Chrisjan gedroom het daarvan om Wildbewaarder te word en in die veld te werk, het hy besef dat daar nie geld is om verder te studeer nie. 

Na skool, het hy op een van die Van Loveren plase gewerk as Algemene Werker.  Daarvandaan is hy geskuif na die Kelder afdeling, waar hy tydens oestyd as operateur by die afmaal  bakke gewerk het.  Buite oestyd, was hy in beheer van die droë voorraad en het aflewerings gedoen.  Die bestuur van Van Loveren het Chrisjan se potensiaal gesien en het hom die geleentheid gebied om ‘n verskeidenheid van kursusse by onder meer die Graham and Rhona Beck Skills Centre by te woon. 

‘n Kursus in Bemarking, aangebied deur die Departement van Landbou, het die gevolg gehad dat Chrisjan ‘n toer na België en Oostenryk meegemaak het om die mark vir Suid Afrikaanse wyn te leer ken.  Hierdie geleentheid was ‘n draaipunt in Chrisjan se lewe.  Hy het besef dat daar meer is as sy droom om Wildbewaarder te word.

Kursusse in Algemene Bestuur, Beroepsveiligheid, Eerstehulp en Fair Trade akkreditasie het gevolg. 

In 2009 is Chrisjan aangestel as die Assistent Bestuurder van De Goree plaas, die BEE plaas van Van Loveren.  Hy dien op die De Goree maatskappy se raad as direkteur en is die voorsitter van die De Goree Werkers Trust. 


Chrisjan voel dat die geleenthede wat hom gegun is om opleiding by die Graham and Rhona Beck Skills Centre by te woon, het bygedra daartoe dat hy meer selfvertroue gekry het.  Hy het mense kennis opgedoen, wat hom help in sy verskeie rolle as Assistent Bestuurder, direkteur en voorsitter. 


Chrisjan is positief oor die rol wat die Graham and Rhona Beck Skills Centre speel in die lewens van die plaaslike mense.  Dit is nie altyd moontlik vir die plaaslike mense om na-skoolse kwalifikasie te kry nie, agv finansiele en ander beperkinge.  Daar is egter baie geleenthede om kwalifikasies in hul eie omgewing, by die Graham and Rhona Beck Skills Centre te ontvang.

 

Plaaswerker van die Jaar

Maggie Kawula

Maggie gryp elke geleentheid met ope arms aan. Sy het nie teruggestaan vir harde werk nie en sy het die vrugte daarvan gepluk.

maggie

Maggie het in Bonnievale haar skoolloopbaan voltooi. Tydens haar skoolloopbaan het sy as kinderoppasser gewerk vir sakgeld. Na sy Matriek voltooi het, het sy op ‘n plaas tamaties gepluk. Dit was op daardie stadium die enigste geleentheid en sy het dit aangegryp. Dit was nie lank nie of ‘n geleentheid het homself voorgedoen vir haar om as skoonmaker en tee dame by Weltevrede Landgoed te werk

Maggie se wil om te leer en altyd-gereed glimlag het gou die bestuur van Weltevrede aangegryp. Sy is die geleentheid gebied om die Nasionale Sertifikaat vir Besigheidsbestuur by die Graham and Rhona Beck Skills Centre by te woon.  Dit is juis hierdie kursus wat vir haar die agtergrond gegee het om te vorder in haar werk by Weltevrede en uiteindelik as die Plaaswerker van die Jaar 2010 aangewys te word.

Tans kan Maggie haar rol as Administratiewe Beampte met groot sukses en gemak vervul deur die kennis, wat sy opgedoen het tydens die kursus, toe te pas. Die voltooiing van die kursus het haar meer selfvertroue gegee, beter kommunikasie vaardighede aangeleer en vir haar die nodige kennis gegee om stelsels en prosedures te implementeer.

Maggie voel dat die kursus haar nie net voorberei het om deel te neem aan die Plaaswerker van die Jaar kompetisie nie, maar het ook daartoe gelei dat sy nou die behoeftes van die plaaswerkers beter verstaan.

 

From packer to board member

Maritsa Jansen

maritsa pic
Maritsa grew up in Robertson.  After successfully completing school, she attended the Boland College and completed a computer course.


Her first job was as a seasonal fruit packer in a canning factory.  After completing the computer course, she started work as Tasting Room Assistant at Van Loveren, where she used to work during school holidays. 

Maritsa was eager to learn and build experience.  Van Loveren has allowed her to attend numerous training courses at the Graham and Rhona Beck Skills Centre.  By implementing the newly acquired skills, she has been promoted to Receptionist and Winesales Assistant and has been given more responsibility.  She also serves on the Board of the De Goree Trust, a BEE project of Van Loveren. 


Maritsa feels that the training at the Graham and Rhona Beck Skills Centre has given her the confidence to do her duties as a Board Member and the knowledge to understand and communicate effectively with the workers of De Goree Trust.

By attending a Teambuilding, at the Graham and Rhona Beck Skills Centre, she understood her colleagues better, allowing the team to find more effective solutions.

Maritsa feels that training gives her confidence to be successful in any work.  She has also learnt that it is acceptable to make mistakes, as long as you learn from it.

 

My “big break”

Elistine Williams

elistine

Elistine het in Robertson groot geword en skool gegaan.  Sy het gedurende haar skoolloopbaan ekstra werk gedoen by ‘n haarsalon.  Haar droom was om in die wynbedryf te werk en spesifiek om ‘n wynmaker te word.  Hierdie droom was egter slegs dit – ‘n droom.  Sy kon nie bekostig om te studeer om as wynmaker te kwalifiseer nie.
Elistine het, nadat sy gematrikuleer het, vir ‘n jaar as sjampoo-meisie by die haarsalon gewerk.  Daarna het sy die N5 Bemarkingsbestuur sertifikaat verwerf.
Sy is deur die Graham and Rhona Beck Skills Centre genader om aansoek te doen vir TRAP (Tasting Room Assistant Programme).  Hierdie program is ontwerp om mense voor te berei vir die werk as Kelderdeur Assistent.  Die program is holisties van aard, wat drie areas ingesluit het:

  1. Kennis van die area waarin gewerk gaan word, die ontwikkeling van die person self, die gasvryheids industrie, wyn prosesse en begrippe, wyn kultivars en bediening, besigheids beginsels en etiket.
  2. Vaardighede in wynbediening, klient hantering, rekenaar vaardighede, kommunikasie in Engels, voorleggings vaardighede en ko-ordinering van geleenthede.
  3. Houding teenoor werk, interme van verhoudings met werkgewers en kollegas, tydsbestuur en konflik hantering.

Elistine het TRAP suksesvol voltooi en beskryf dit as haar “big break”.  Sy was werkloos, ten tye van die voltooiing van die program, maar het vinnig geleenthede gekry om praktiese ondervinding op te doen.  Dit was nie lank nie, voordat sy permanent aangestel is by die Robertson Wynvallei organisasie.  Slegs ‘n jaar later is sy aangestel by Klipdrift Brandewyn Kelder.
Sy het gevind dat die opleiding by die Graham and Rhona Beck Skills Centre haar die geleentheid gebied het om persoonlike ontwikkeling te ondergaan.  Sy het meer selfvertroue en kan konflik suksesvol hanteer.  Sy verstaan wat dit beteken om kliente gelukkig te hou en hoe belangrik dit is om te alle tye netjies voor te kom.  Sy het ook besef hoe belangrik dit is om voluit vir ‘n droom te werk, al lyk dit nie haalbaar nie.  Met die regte kennis en deursettings vermoe is enige droom haalbaar.